سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا مسعودی نژاد – باشگاه پژوهشگران جوان،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
پویان علایی – باشگاه پژوهشگران جوان،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
هانیه علایی – باشگاه پژوهشگران جوان،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده:

در این مقاله میدان تنش در یک سد بتنی گوه ای شکل تحت فشار هیدرواستاتیک متغیر با ارتفاع ثابت بر وجه قائم مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در این بررسی چگالی سد بتنی در حدود ۲٫۳۵ برابر چگالی آب پشت سد در نظر گرفته شد و با ارائه تابع تنش عمومی در سیستم مختصات و استفاده از شرایط مرزی بارگذاری تابع تنش بر حسب پارامترهای هندسی نظیر زاویه سد گوه ای شکل بدست آمد سپس با روابط موجود مؤلفه های تنش نیز بر حسب پارامترهای هندسی حاصل شدند. نتایج بدست آمده از این تحلیل نشان داد که مؤلفه شعاعی تنش در وجه قائم برای زوایای بزرگ تر از ۳۳٫۱ درجه فشاری و برای زوایای کوچک تر از آن کششی می باشد لذا زاویه مناسب برای سد بتنی گوه ای شکل که هیچ تنش کششی وجود نداشته باشد زاویه ۳۳٫۱ درجه می باشد. نتیجه حاصل برای سد مورد بحث با نتایج حاصل از آزمایشات عملی نیز مطابقت بسیار خوبی دارد و برای ترکیب با هندسه های دیگر نیز بسیار پرکاربرد می باشد