سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حجت الله ورع – کارشناس ارشد سازه
قادر باقری – دانشجوی دکتری عمران

چکیده:

امروزه درمطالعات مربوط به تحلیل مرتبه دوم لولای پلاستیک برای قابهای فضایی فرض می شود که از کمانش پیچشی اعضا بوسیله مهارهای جانبی جلوگیری شده و معمولا فقط اثرات نیروی محوری برروی سختی خمشی منظور می شود اما بسیاری از مقاطع موجود دارای سختی پیچشی بسیار کمی می باشد که درآنها بحث کمانش خمشی پیچشی غیرقابل اغماض است و بایستی اثر آن درتحلیل این گونه م قاطع درنظر گرفته شود اثرات توام خمش و نیروی محوری همچنین جاری شدن تدریجی ناشی از تنشهای پسمانددرمقاطع با سختی پیچشی کم قابل ملاحظه بوده و باعث کمانش پیچشی اعضا می گردددراین مقاله ضمن بکارگیری روابط شیب – افت توسعه یافته و استفاده از ماتریس سختی مماسی برای تحلیل قابهای فضایی با عناصر جدارنازک باز روابط غیرخطی برای تحلیل پلاستیک قابها به گونه ای توسعه یافته که با استفاده از یک رویه تسلیم که ترکیبی از نیروی محوری و ممان خمشی است با جایگزینی مدول مماسی مصالح پس از انکه تابع تسلیم از مرز رویه گذشت م یتوان کاهش تدریجی سختی را برای لولای پلاستیک درنظر گرفت.