سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمدمهدی هادوی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علی اصغر آل شیخ – دکتری سیستمهای اطلاعات مکانی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا
محمدرضا کمالی – کارشناس ارشد مهندسی ارزیابی محیط زیست- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
جواد فهیم – کارشناس ارشد مهندسی مواد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

برقراری پیوند میان سامانه ی اطلاعات مکانی و روش های تصمیم گیری، مرهون ابداع و تکامل روش تلفیق داد ه های مکانی است. مدل انتخاب شده برای تلفیق لایه های اطلاعاتی بر حسب کاربری معین، به طور مستقیم کلیه ی مراحل تحلیل و تصمیم گیری را تحت الشعاع قرار داده و در واقع انتخاب مدل نامناسب یا با کارآیی پایین، باعث انحراف از نتایج دقیق، علمی و مبتنی بر واقعیت خواهد شد . روش های تلفیق اطلا عات، داده ها ر ا با هدف دستیابی به نتیجه ی بهتر با یکدیگر ترکیب می کنند. از این رو، موضوع تلفیق اطلاعات، یکی از موضوعات مورد علاقه پژوهشگران در سا ل های اخیر بوده است. یکی از مسایل مطرح در این زمینه، تعیین نحوه ی تلفیق اطلاعا ت است. روش های متعددی در تلفیق پارامترها(معیارها) وجود دارند که از این بین میتوان به رو شهای بولین، شاخص همپوشانی نقشه، منطق فازی و سایر مدل های نوین در این زمینه اشاره نمود . در این تحقیق روش های مختلف تلفیق در سامانه ی اطلاعات مکانی از جمله منطق بولین، همپوشانی شاخص و منطق فازی مورد بحث قرار گرفته و ضمن مرور تاریخچه ی آن ها، الگوریتم مربوط به هر یک معرفی شده است . همچنین مزایا و معایب هر یک بر شمرده شده و پیشنهاداتی برای استفاده از مدل های تلفیق در مطالعات آتی ارایه شده است.