سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین اشکنانی – کارشناس ارشد بیومکانیک دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
فرزام فرهمند – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شری
رویا نریمانی – مدرس دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق تاثیر توامان شرایط بارگذاری، خواص مواد پروتز وسیمان، خواص بافت های استخوانی، و بخصوص شرایط جایگذاری پروتز در حفره استخوانی، در احتمال خرابی سیستمایمپلنتی مفصل رانبا استفاده از روش ضبیه سازی مونت کارلو و تحلیل المان محدود پارامتریک ۳ بعدی مورد بررسی قرار گرفت. نتایجنشان داد که تنش اصلی ماکزیمم در مدل مبنا، بیش از ۸۰ مگاپاسکال استو در ناحیه اتصال پروتز- سیمان رخ می دهد. تحلیل ۱۰۰ مدل توسعه یافته بر اساس ترکیب متغیرهای تصادفی نشان داد که توزیع تنش به شدت از موقعیتجایگذاری پروتز تاثیر می پذیرد و میتواند قابلیت اعتماد سیستم ایمپلنتی را تا ۷۴% کاهش دهد.