سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمود عیوضلو –
قربانعلی عیوضلو –
فاطمه علی محمدی –
مهدی عیوضلو –

چکیده:

مطالعه عمیق اندیشه و زبان و فرهنگ در جامعه در گرو مطالعه زبان و ادبیات آن جامعه است.در هر یک از حوزه های مکانی زبان و ادبیات فارسی شاهد تاریخ،فرهنگ و سیاست خاص آن مناطق می باشیم.تحلیل علمی از میراث ادبی در مکان ها نیازمند بررسی و تحلیل فضایی از فرهنگ تاریخ و سیاست و دین و ….دارد.با عنایت به اینکه جغرافیا علم بررسی پراکندگی مکانی و تباینات فضایی در موضوعات و پدیده های اجتماعی،اقتصادی،کالبدی و …میباشد. در این مقاله قصد آن داریم که با توجه به گستره محتوایی و ماهیت میان رشته ای زبان وادبیات فارسی به بررسی جایگاه علم جغرافیا در تبیین نقش سیاست ها، فرهنگ، دین، فلسفه،هنر مناطق در خلق انواع آثار ادبی متفاوت بپردازیم.از این منظر آثار متفاوت و سبک های مختلف ادبی در مناطق مختلف نتیجه تفاوتهای فضایی در نوع شرایط حاکم بر آنجا می باشد . روش تحقیق مطالعه حاضر توصیفی تحلیلی می باشد و به لحاظ ماهیت نظری کاربردی مباحث مطرح شده از روش مطالعات کتا بخانه ای و اسنادی استفاده شده است و با این شیوه اطلاعات موردنظر فیش برداری و جمع آوری گردیده است . در این مقاله قصد آن داریم که ضمن تبیین نقش جغرافیا در تحلیل پراکندگی فضایی سبک های ادبی و رواج موضوعات متفاوت و وزنها و ساختار و صنایع ادبی خاص ، به بررسی تعاملات فضایی بین مکانها و نقش آن در تبادلات سبکها و ساختار ادبی بین مکانها بپردازیم.