سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لیلا رستمی –

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل فضاهای سبز شهری و تاثیرات اجتماعی، فرهنگی و روانی بر افراد جامعه و ارایه راهکارهایی در جهت ارتقای فضای سبز شهری و کاهش مشکلات ناشی از زندگی شهرنشینی می باشد. با توجه به گسترش صنعت و تکنولوژی در عصر حاضر شهرسازی از بعد محیط زیست شهری اهمیت یافته و به عنوان ضروری ترین عنصر توسعه پایدار مطرح می شود. افزایش جمعیت موجب از بینرفتن منابع طبیعی محیط زیست و آلودگی هوا و افزایش ساختمان سازی شده و شرایط نامطلوبی را بر زندگی انسان ها به وجود آورده است و موجب اثرات نامطلوب روحی روانی و افزایش تندخویی، عصبانیت وبد رفتاری در انسان شده است.نوع این پژوهش توصیفی بوده و نحوه گردآوری اطلاعات بر مبنای مطالعاتکتابخانه ای بوده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که طراحی و ساخت پارک ها و فضاهای سبز شهری باید در راستای پاسخ به انتظارات شهروندان جامعه و تامین نیازهای آنها براساس مفاهیم اجتماعی، فرهنگی، روانشناختی انسان صورت گیرد و همچنین موجب نزدیکی و ارتباط انسان با طبیعت می شود