سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین عاقبت بخیر – کارشناس ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
الهه سعیدیان – کارشناس ارشد ژئوتکنیک
غدیر شهرکی – معاون حفاظت و بهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان
سهیل عرفانی – کارشناس ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

چکیده:

طوفانهای گردوخاک رخدادهای طبیعی هستندکه بطور گسترده درمناطق خشک و نیمه خشک دنیا رخ میدهند این طوفانها نتیجه فرسایش بادی است اثرات این پدیده درشرایط خشکسالی تدریجی و پیامدهای آن درخشکسالی های شدید فاجعه امیز است با وقوع خشکسالی درمنطقه سیستان و به تبع آن کاهش پوشش گیاهی و خشک شدن دریاچه هامون که بصورت کمربندی درشمال منطقه قرار دارد و همچنین وجود بادهای ۱۲۰ روزه شرای طمناسبی جهت فرسایش بادی و وقوع طوفانهای گردوخاک فراهم آمده است بادهای ۱۲۰ روزه سیستان که معروفیت خاصی درکشور ایران دارند با همراهی خاک رسوبی ریزدانه درجه حرارت و تبخیر یزاد پوشش گیاهی اندک خشکسالیهای دوره ای و عوامل متعدد انسانی باعث فرسایش شدید خاک و وقوع طوفانهای همراه با ذرات گردوغبار می گردند. باتوجه به اهمیت فرسایش بادی درمنطقه سیستان تحقیق حاضر به بررسی این اثرات و پیامدها می پردازد.