سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احسان رشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرید رضابیگلری – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین مهرعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

فرایند شکل دهیUpsettingیکی از روش های ساده آهنگری می باشد که در آن قطعه (بیلت یا لقمه) تحت فشار یا ضربه بین سنبه و ماتریس که معمولا دارای سطوح تخت می باشند شکل می گیرد. این روش همان روش صنعتگران قدیمی است، با این تفاوت که در اینجا برای انجام این عمل از تجهیزات مکانیکی استفاده می شود. در واقع در این تکنیک در اثر ضربه چکش های مکانیکی، سطوح مقطع شمشال بر اثر کم کردن ارتفاع آن افزایش می یابد. در این تحقیق سعی بر تحلیل این فرایند به روش های المان محدود اس.پی.آی.دی ۱ و آباکوس، و مقایسه نتایج بدست آمده با روش تئوریSLABو نهایتا به حداقل رساندن اختلاف بین خروجی هاکه همان تنشناشی از شکل دهی است، می باشد