سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اکرم توده خرمن – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
حمیدرضا باغیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزیی روستایی دانشگاه تهران

چکیده:

توپوگرافی عمدتاً کوهستانی ایران، فعالیت زمینساختی و لرزه خیزی زیاد، وضعیت متنوع زمین شناسی و اقلیمی، شرایط طبیعی را برای بروز طیف وسیعی از زمینلغزهها ایجاد می کند. در این میان کوهپایه های شهر تهران بدلیل مجاورت با یکسامانه گسلی فعال، شرایط مناسب رویداد لغزش را دارا می باشند . یکی از مناطق با خطر لغزش بالا، محله فرحزاد است که این محدوده از ضلع شمالی، به دامنه های رشته کوه البرز و ازضلع غربی به دره و رودخانه فرحزاد محدود می شود. این محدوده در شمال تحت تأثیر دامنه های ارتفاعی قرار دارد. بخش های میانی را اراضی تپه ماهوری در برگرفته و در جنوب به اراضی نسبتاً مسطح منتهی می شود. موقعیت خاص جغرافیایی، موجبایجاد زمین لغزش های متعددی گردیده است که با توجه به تراکم بالای ساخت و ساز در این ناحیه، بررسی این زمین لغزش ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای بررسی این موضوع، از روش کتابخانه ای به منظور شناسایی مقدماتی از ویژگی های طبیعی و انسانی ناحیه مورد مطالعه و همچنین برای بررسی دقیق تر منطقه، با اجرای پیمایش میدانی و مراجعه به ناحیه موردمطالعه بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که زمین لغزش های متعددی در این محدوده به وقوع پیوسته است که در صورت شناسایی نقاط حادثه خیز و عوامل به وجودآورنده آن ها، می توان از وقوع زمین لغزش و در نتیجه حوادثی که می تواند برروی ساخت وسازها تأثیرگذار باشد، کاست.