سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فاطمه احمدی بویاغچی – استادیار دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه الزهرا (س)

چکیده:

با توجه به اهمیت شناخت منابع تولید آلاینده گازی NOx بعنوان یکی از مهمترین آلاینده های اتمسفر و همچنین آگاهی ازنحوه انتشار و روشهای کنترلی در این زمینه، مقاله حاضر تهیه شده است. در اینجا مباحثی از قبیل انواع NOx، روشهای مدیریت و کاهش آن بررسی شده است. جلوگیری از تولید NOx و جلوگیری از انتشار NOx بعنوان دو راهکار اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته ودر انتها به مقایسه عملکرد بین تکنولوژیهای مورد استفاده در این زمینه پرداخته شده است.