سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجتبی شمس ناتری – دانشجوی ارشد برق و کامپیوتر
بهرام عزیزالله گنجی – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانیبابل

چکیده:

دراین مقاله با آنالیز و بررسی پارامترها مکانیکی موثر در افزایش حساسیت سنسور تشخیص اثر انگشت فشار خازنی راه کارهای مناسب و کارآمد درافزایش کارایی این نوع سنسورها بیان شده است از سال ۱۹۹۷ تاکنون چندین نمونه مختلف ازا ین حسگرها ساخته شدها ند که درانها تماس برآمدگیهای موجود درسطح پوست انگشت با حسگر باعث جابجایی دیافراگم این حسگرها می شود بنابراین جابجایی دیافراگم یک عامل تعیین کننده برای کارایی این نوع سنسورها می باشد و هرچه این جاباجیی بیشتر باشد و راحت تر صورت گیردکارایی و به عبارت دیگر حساسیت طرح بالاتر رفته و آن را درجایگاه بهتری نسبت به طرح های دیگر قرارمیدهد دراین مقاله به بررس یو تحلیل سه تکنیک کارآمد برای افزایش جابجایی دیافراگم و بهبود کارایی این نوع سنسورها می پردازیم که عبارتند از ایجاد شکاف برروی دیافراگم استفاده از طرح T برروی دیافراگم و کاهش سختی دیافراگم