سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

جمال محمدی – کارشناس ارشد حسابداری
زهرا احمدی – کارشناس ارشد مدیریت

چکیده:

امروزه توجه به بهره وری سازمان ها و ارتقا آن از اهداف کلیه سازمان ها اعم ازدولتی و غیردولتی است ارتقا بهره وری درتمامی زمینه ها از چالشهای اساسی سازمان های معاصر است نیروی انسانی نیز به عنوان استراتژیک منبع هرسازمان درراس توجه فرایند بهبود بهره وری سازمان ها قرار دارد لذا با توجه به اینجایگاه برای منابع انسانی پژوهش درخصوص شناخت مولفه های اثرگذار بربهره وری از اهمیت خاصی برخوردار است بنابراین تحقیق حاضر به بررسی تحلیل و اولویت بندی عوامل موثربربهره وری منابع انسانی می پردازد تحقیق ازنوع کاربردی روش تحقیق توصیفی پیمایشی و جامعه آماری شامل کارکنان شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی به تعداد ۲۷۹ نفر میب اشد ازاین تعداد ۸۰ نفر به عنوان نمونه آماری و با روش تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شده است نتایج تحقیق فرضیات تحقیق را اثبات می کند و نشان میدهد که امولفه های شایستگی آموزش کاربردی رضایت شغلی و امنیت شغلی تعهد سازمانی و جدیت حمایت سازمانی ارتبطات و احترام به ترتیب اهمیت و اولویت از دیدگاه کارکنان بربهره وری منابع انسانی موثر می باشند.