سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

هادی اعظمی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
معصومه دهمرده – دانشجویان کارشناس یارشد علوم سیاسی
سعید جمال –

چکیده:

کشور ایران به دلیل واقع شدن درمنطقه خاورمیانه با مخاطرات چالشها و تحولاتی عمده درمحیط امنیتی خود روبرو است واقعیت است که محیط راهبردی ایران از جمله امنیت ملی درمعرض حوزه های متعددی ژئوپلیتیک بیرونی قرار دارد درعین حال فضای سرزمینی ایران به سبب آن که مکمل راهبردهای جغرافیایی سیاسی و ژئوپلیتیکی کشورها و قدرتهای پیرمونی است تهدیداتی چون مهاجرت های غیرقانونی قاچاق موادمخدر و سلاحهای غیرمجاز جنایات سازمان یافته ورود کالاهای ممنوعه ناامنی نواحی مرزی و حمله به پاسگاه های مرزبانی و غیره درکنار تحرکات قومی ـ مذهبی بویژه پس از جنگ افغانستان امنیت مرزهای شرقی ایران را به مخاطره انداخته است مناطق بی ثبات همجوار ایران به خصوص درشرق کشور باعث دغدغه ها و نگرانیهای اساسی شده و فقدان رشد دموکراسی و ناپایداری دولت های پیرامونی و گسترش اقتدار قومی آنها و نیز وجود بزرگترین قطب تولید مواد مخدر و انواع قاچاق ها درمرزهای سیستان و بلوچستان برآسیب پذیری مرزهای جغرافیایی و امنیتی ایران افزوده است.