سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا پورآقابابا – شرکت برق منطقه ای اصفهان- دیسپاچینگ ناحیه مرکزی ایران
سعید حاجی آقاجانی – شرکت برق منطقه ای اصفهان- دیسپاچینگ ناحیه مرکزی ایران
علیرضا عبداللهی – شرکت مدیریت تولید نیروی برق اصفهان

چکیده:

در سالیان اخیر فروپاشی سیستم قدرت یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در بین کارشناسان سیستم قدرت بوده است. با وجود پیشرفتهای تکنولوژی در تجهیزات و کنترلکنندههای شبکه، نه تنها خاموشیها کاهش نیافته،بلکه آمارها نشان دهنده روند رو به رشد این خاموشیها میباشد. از این رو در این مقاله نیز به بررسی یکی از همین خاموشیها پرداخته شده تا با تحلیل آن ، گامی هر چند کوچک در جهت بهبود پایداری شبکه برداشته شود.در این راستا توالی حوادث رخداده شده بررسی گردیده و سعی شده است تا با شبیه سازی این حادثه در نرم افزارDIgSILENT بتوان راهکارهای هوشمندانهای جهت جلوگیری از بروز چنین حوادثی در آینده ارائه نمود.