سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عطااله قوامیان – کارشناسی ارشد ، مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان
محمد کشفی – کارشناسی ارشد ، مهندسی مکانیک دانشگاه بوعلی سینا همدان
فرزاد وصالی – کارشناسی ارشد ، مهندسی ماشینهای ریلی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

اهمیت تحلیل حرکت سیال در مجاورت سازه و نیروهای وارد بر سازه بسیار زیاد است. امروزه بسیاری از این بررسی توسط روشهای عددی انجام میشود و از نتایج آن در طراحی سازهها استفادهمیشود. در این مطالعه ابتدا جریان سیال حول یک سیلندر با مقطع دایروی، به روش عددی مورد بررسی قرار گرفته است. این شبیه سازی برای جریان دو بعدی، تراکمپذیر و خواص ثابت در جریانمغشوش انجام شده و اثر ریزش گردابه روی میدان جریان حول سیلندر و نیروی وارد شده بر آن، بررسی شده است. همچنین آنالیز ارتعاشی سیلندر در آزمایشگاه سیالات دانشگاه بوعلی سینا همدانانجام شده است. تطابق قابل قبولی بین نتایج عددی و آزمایشگاهی وجود دارد و نشان میدهد که اثرات ریزش گردابه در جریان مغشوش، علاوه بر عوامل موثر بر ارتعاشات یک سازهی صنعتی، تاثیرقابل توجهی در طراحی سازه خواهد داشت.