سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آذر انوری – مربی پژوهشی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی
فواد فرحانی – استادیار – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی
فراس حکاک – کارشناس ارشد مکانیک – مرکز تحقیقات مخابرات ایران

چکیده:

وظیفه یک زیر سیستم کنترل حرارتی، نگهداری دمای کلیه اجزاء ماهواره در محدوده مجاز آنها در طول عمر ماهواره است. در طراحی حرارتی یک ماهواره، یکی از راههای کاهش مقاومت گرمایی تماشی در اتصالات استفاده ازمواد واسطه حرارتی است. در این مقاله تاثیر مواد واسطه حرارتی بر دمای اجزاء یک ماهواره مورد تحلیل و تحلیل قرار می گیرد. ماهواره مورد نظر یک ماهواره مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. ماهواره مورد نظر یک ماهواره مکعبیکوچکLEO می باشد که سیستم کنترل جرارتی آن از نوع غیر فعال است. نتایج بدست امده نشان می دهد که با کاهش مقاومت تماسی در اتصالات مختلف، گرادیان مطلوب دمایی در طول اجزاء سازه حاصل شده و افازیش هدایت حرارتی از اجزاء به رادیاتورها، تاثیر مثبتی بر دمای اجزاء اصلی ماهواره داشته است.