سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیرمسعود رحیمی – دکتری مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه آزاد زنجان
شایان سلیمی طاری – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری

چکیده:

رمپ طول یک سواره رو است که بین دو مورد از تاسیسات بزرگراهی ارتباط برقرار می کند این تاسیسات که توسط رمپ بهم متصل می شوند ممکن است آزاد راه راه های چند خطه مسیرهای دو خطه خیابان شهری و خیابان های حومه شهر را شامل شوند گاها مشاهده شده است دربرخی راه ها ازدحام ترافیکی درنواحی اتصال رمپ ورودی و خروجی آزاد راه موجب تردد سنگین ترافیکی می شود و دلیل بروز چنین تراکمی نه به ویژگی رفتاری ترافیک موجود و نه بطرح هندسی نقاط اتصالی بستگی دارد بعضا راه کارهای نظارتی در کاستن حوادث مربوط به انسداد و بستن و همچنین ایجاد سرعت گیرهای ناگهانی و بدون اطلاع قبلی درنواحی اتصال رمپی منتهی به آزاد راه موجب سردرگمی بسیاری از رانندگان دریافتننقطه ای به منظور ورود و خروج از بزرگراه و همچنین ترمزهای ناگهانی برای آنان می گردد که درصورت بکارگیری شناخت مناسبی از ظرفیت موجود برروی این رمپ ها می توان تا حد وسیعی از وقوع تراکم ترافیکی و همچنین تصادفات درنواحی اتصالات رمپی کاست دراین تحقیق با درنظر گرفتن ظرفیت های مربوط به رمپ ورودی و رمپ خروجی از آزاد راه و بررسی سطح سرویس های مطلوب هریک تخمین مناسبی از ظرفیت مذکور آورده می شود و درنهایت سطح سرویس تخمین زده شده با سطح سرویس مطلوب مقایسه می شود.