سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شناسایی و تبیین راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداریها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد غلامی – مربی آموزشیار، گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور
غلامرضا زمانی – کارشناس ارشد جامعه شناسی و مدرس دانشگاه علمی کاربردی عسلویه
طاهره رحبیان – کارشناس آمار گروه آمار و فناوری اطلاعات معاونت برنامه ریزی شهرداری شی

چکیده:

جهت تعیین سطوح توسعه یافتگی در مناطق یک شهر شناخت و بررسی امکانات و توانایی ها، خدمات اولیه و اساسی نخستین گام به شمار می رود. به این منظور در مقاله حاضر م ناطق ۹ گانه شهر شیراز از لحاظ برخورداری از شاخص های بهداشتی- درمانی، فرهنگی- اجتماعی، ورزشی- تفریحی، اداری- خدماتی و مذهبی با استفاده از مدل موریس و با انتخاب ۲۵ متغیر در قالب شاخص های فوق در سطح مناطق شهری رتبه بندی گردیده اند. بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه و با توجه به رتبه بندی نهایی مناطق شهر شیراز، مشخص گردید که ضریب توسعه یافتگی بین مناطق شهر شیراز متفاوت بوده و دارای نابرابری می باشد، به طوری که از مجموع نه منطقه این شهر، یک منطقه در سطح برخوردار، سه منطقه نیمه برخوردار، چهار منطقه محروم و یک منطقه خیلی محروم می باشند.