سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد صفایی – عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مارندران
مریم فتاحی بندپی – کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ته

چکیده:

به منظور ارزیابی پایداری شیب در محل پیشنهادی برای احداث کارخانه کمپوست ساری، بررسیهای صحرایی،آزمایشگاهی و تحلیل داده های زمین شناسی مهندسی و ژتوتکنیکی محل ساختگاه انجام گرفت. نتایج بررسیها حاکی از وجود رخساره لغزش قدیمی در محل ساختگاه است پس از جمع آوری داده ها و عوامل موثر بر وقوع مجدد رانش زمین با استفاده از مدل تحلیل پایداری به روش حدی و در نرم افزار،slope/wمحاسبه ظرایب اطمینان در شرایط مختلف به روش بیشاب انجام گرفت. بر اساس نتایج، کمترین مقدار ضریب اطمینان در شرایط اشباع و تحت باردینامیکی ناشی از زلزله احتمالی ( تحلیل شبه استاتیکی) معادل ۰/۶۷۶ می باشد. بیشترین ضریب اطمینان نیز در شرایط استاتیکی معادل ۱/۳ است که در صورت اعمال زهکشی به ۱,۵۰ افزایش می یابد. بر این اساس، پیشنهاد احداث زهکشهای عمقی و چاههای زهکشی جمع آوری کننده آبهای زیر زمینی و جریانهای زیر سطحی به منظور کاهش درجه اشباع توده و افزایش ضریب اطمینان ضمن تعیین ایمنی لازم از لحاظ اقتصادی نیز موجه خواهد بود