سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید گتمیری – فوق لیسانس، شرکت ساختمانی و مشاور ابنیه گستر
محسن سلطانپور – دانشیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
عباس حق شناس – دانشجوی دکترا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
آرام کهنه پوشی – کارشناس، سازمان بنادر و دریانوردی

چکیده:

منطقه مند بین طولهای جغرافیایی ۵۱ درجه و ۱۰ دقیقه تا ۵۴ درجه و ۲۸ دقیقه شرقی و عرضهای جغرافیایی ۲۷ درجه و ۲۰ دقیقه و ۲۹ .[ درجه و ۵۱ دقیقه شمالی و در محدوده میدان گازی پارس شمالی با ذخیره میدان ۵۹ تریلیون فوت مکعب در استان بوشهر واقع شده است [ ۸ طول شاخه اصلی آن معادل ۷۵۰ کیلومتر برآورد شده است. حوضه آبریز آن با میانگین تراز ۱۰۲۴ متر از سطح دریا و شیب میانگین ۱۵/۸۴ درصد، مساحتی در حدود ۴۰۱۲۸ کیلومتر مربع دارد که آورد رسوب سالانه ۱۱۶۰۸۰۱۵ متر مکعب به دهانه خود دارد [ ۶]. بر اساس نتایج آزمایش دانهبندی و هیدرومتری، ۱۲ % از این رسوبات، یعنی در حدود ۱/۴میلیون متر مکعب بر اساس طبقهبندی Wentworth در رده درشتدانه قرار میگیرند. شرایط موج فراساحل در منطقه، حاکمیت امواج سمت شمالغرب را نشان میدهد که طی سالهای اخیر، سهمی در حدود ۱/۲۹میلیونمترمکعب در سال در انتقال رسوب موازی ساحل بر عهده گرفته است [ ۷]. لذا سالانه حدود ۰/۱۱میلیون متر مکعب رسوبات درشتدانه در منطقه نشست میکند که به توسعه زبانههای ماسهای پاییندست دهانه کمک میکند