سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش معماری پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حجت قیاسوند – عضو هیات علمی آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد ملایر، گروه معماری

چکیده:

هر گاه خواسته باشیم شرایط صحیح و روش مناسب اجرا را مورد بررسی قرار دهیم آسیب شناسی یا پاتولوژی روشی برای شناخت ضعفها ، مشکلات اجرا ، عدم تعادلها و اشتباهات اجرایی است که در نهایت بنا را به اهداف اصلی که همان اجرای صحیح مبحث ۱۹ مقررات ملی و صرفه جویی انرژی میباشد نزدیکتر میکند . در این میان حاصل تجربه ناشی از بازدیدها و مشاهده ها و گزارشها بیانگر آن است که صرفه جویی انرژی در صورتی کارایی خود را خواهد داشت که پیشتر و در هنگام طراحی ضمن استفاده از موارد مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان, به کیفیت خوب اجرا و نظارت توجه شود . با توجه به اهمیت ویژه مرحله اجرا و آسیبهای بسیاری که بر اثر اشتباه ها و بی توجهی ها و … بر ساختمان وارد میشود در این بررسی با مورد توجه قرار دادن اجزاء پوسته ساختمانی از جمله دیوارها , سقفها و کفها در روشهای اجرا و جزییات اجرایی , انتخاب مصالح ساختمانی , محاسبات عایقکاری حرارتی و … به بخشی از این صورت آسیب شناسی پرداخته می شود . در این پژوهش سعی بر این شده است که با مشاهدات عینی از پروژهای مختلف مسکونی در شهر همدان آسیب شناسی روشهای اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان مورد بررسی قرار گیرد و ضعفهای اجرایی آن آشکار گردد . در ابتدا اهداف طرح ، فرضیه تحقیق ، پیشینه تحقیق و نوع مطالعه تحقیق آورده شده است در مرحله بعد با توجه به ادبیات تحقیق آسیب شناسی ساختمانها از سه بخشمورد بررسی قرارگرفته است . الف ) آسیب شناسی محاسبات طراحی عایقکاری حرارتی در ساختمان – ب ) آسیب شناسی پوسته ساختمانی– ج ) آسیب شناسی پلهای حرارتی. در فرایند این بررسی ده مورد از ساختمانهای تازه تاسیس شده و احداثی مسکونی متعارف که در آن مبحث ۱۹ اجرا شده را انتخاب و نحوه اجرا و مشخصات جزئیات اجرایی ان را بررسی و آسیب شناسی شده است . با توجه به بررسیهای به عمل آمده فرض مساله به اثبات رسید و ضعفهای بسیار و بیشماری در اجرا ، انتخاب روش صحیح عایقکاری و ایجا پلهای حرارتی دیده شدکه پیشنهاد میگردد جزئیات مناسب بانظارت عالیه و مصالح مناسب منطقه در پروژه ها استفاده گردد .