سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی رحمانیان –
میثم فارسی مدان –
محمد منشوری –

چکیده:

با توجه به اهمیت ایمنی سازه های حیاتی که سدها یکی از آنها به شمار می آید و قرارگیری سد دورودزن در منطقه ای با پتانسیل لرزه خیزی بالا لازم است تا ایمنی طرح در مقابل خطر زمین لرزه تامین گردد. در این مقاله روشهای آنالیز خطر زمین لرزه شامل روشهای تعینی و احتمالی مورد استفاده واقع شده است. با توجه به اینکه گستره مورد مطالعه ساختگاه سد دورودزن در منطقه لرزه زمین ساخت زاگرس قرار دارد ویژگی های لرزه زمین ساختی این منطقه مورد بررسی قرار گرفته است. پارامترهای لرزه خیزی نرخ رویداد سالیانه برای منطقه های لرزه زمین ساخت در برگیرنده گستره طرح، تعیین شده و با استفاده از مدل سرچشمه های خطی، نقطه ای و ناحیه ای، پارامترهای جنبش نیرومند زمین (بیشینه شتاب افقی و قائم) برحسب دوره بازگشت رویداد به روش احتمالی و تعینی برای سطوح مختلف لرزه ای برآورد شده است که میزان شتاب بدست آمده از روش تعینی بیشتر از روش احتمالی می باشد. در نتیجه، مقادیر بدست آمده از هر دو روش، خطر پایین زمین لرزه را در ساختگاه سد دورودزن نشان می دهند.