سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فریدون عبدصبور – شرکت برق منطقه ای تهران
مهدیه شاه حمزه ای – دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

اهمیت وتوجه به مدیریت موثر منابع انسانی به عنوان مهمترین منبع سازمانی درسازمان های مروزی و به ویژه درصنایع حساس و مادری چون صنعت برق جز با نگاهی نظام مند تخصصی و حرفه ای به دست نمی آید حرفه گرایی برخورداری از دیدگاهی کامل و نگرشی کل گرا به یک کاریا زمینهکاری است که باتسلط و احاطه همه جانبه به موضوع همراه است و ناشی ازدرگیر شدن درکار تجربه فراوان و کسب دانش آگاهی لازم و کافی در آن زمینه جهت رفع نیازهای مشتریان و جامعه می با شد دراین مقاله که برگرفته از یک پژوهش پیمایشی نسبتا جامع درحوزه مدیریت منابع انسانی شرکت های دولتی صنعت برق کشور میب اشد سعی شده است تا ضمن مروری برادبیات حرفه گرایی درمدیریت و مدیریت منابع انسانی به تحلیل عوامل درون و برون سازمانی موثربرحرفه ای گرایی مدیریت منابع انسانی درچارچوب یک مدل پردخته شود و پیشنهادات لازم با توجهبه تاثیر هریک ازعوامل مذکور ارایه گردد.