سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدمرتضی موسوی – عضوهیئت علمی گروه پژوهشی علوم زمین دانشگاه بیرجند
جواد مشاوری نیا – کارشناس گروه آبیاری دانشگاه بیرجند

چکیده:

الگوی مخروط افکنه ها به عنوان نقطه پایانی یک سیستم فرسایشی –رسوبگذاری که متأثر از میزان فرسایش و حرکات بالاآمدگی مقدار و نحوه رسوبگذاری در آن تغییر می کند . این عناصر اطلاعات باارزشی درباره رژیم زمین ساختی کنونی و گذشته یک ناحیه بدست می دهند . در این راستا فاکتورهای مرتبط با این فرایند مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که میزان برخاستگی در قسمت شرق ناحیه با میل به سمت بخش مرکزی بیشتر می شود به طوری که در حال حاضر بیشترین آشفتگی در رابطه با حوزه های بخش مرکزی منطقه مورد مطالعه دیده می شود، البته این فرایند با اطلاعات ساختاری حاصل از منطقه و نوع رژیم های تنشی موجود در آن تطابق کامل دارد .