سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

چکیده:

اکوتوریسم یکی از مهمترین فعالیتهای اقتصادی در نقاط مختلف جهان می باشد . اکوتوریسم فرصت بسیار مناسبی در اختیار بازدیدکنندگان قرار می دهد تا نسبت به اهمیت حفظ فرهنگ ها و چگونگی محافظت از فرهنگهای محلی و طبیعت آگاه شوند . محیط های جغرافیایی متفاوت پتانسیل ها و امکانات متفاوتی در زمینه های مختلف و به ویژه در زمینه ساکنین آنها ارائه می دهند که توجه به این امر مهم در برنامه ریزیهای محلی و محیطی حایز اهمیت فراوان است . گردشگری طبیعت جزئی تفکیک ناپذیر از توسعه محسوب و نوعی از جهانگردی اطلاق می شود که دوستدار محیط زیست بوده است و با توجه به عوامل جغرافیایی محیطی نقش سازنده ای در مدیریت مناطق مختلف طبیعی کشور ایفا می کند . ویژگیهای اقلیمی ، جغرافیایی و توپوگرافی شرایط کم نظیر اکولوژی ، پوشش مرتعی ، منابع آب زیاد ، مناطق سرسبز ، تپه های باستانی ، کوههای بلند ، چشمه های جوشان ، معدنی و تالابهای بین المللی شهرستان از پتانسیل های قوی و توریستی و گردشگری منطقه محسوب می شود . در این مقاله هدف بررسی و تحلیل پتانسیلها و جاذبه های گردشگری و توریستی شهرستان نقده می باشد . که در ادامه پس از ذکر تاریخچه ای از شهر نقده و ویژگیهای آن از منظر نام و موقعیت شهرستان و آب و هوای آن و برخورداری از تعداد جمعیت و گزارش از مناطق دیدنی شهرستان را بیان می کنیم که می توان نتیجه گرفت که شهرستان دارای قابلیتها و جاذبه های گردشگری و توریسم می باشد و می توان با برنامه ریزی اصولی صنعت توریسم در منطقه و شاهد توسعه پایدار در شهرستان باشیم . و همچنین با یک برنامه ریزی اصولی و به ویژه تهیه و اجرای طرح گردشگری شهرستان نه تنها می تواند امکان جذب گردشگر بیشتر را فراهم آورد ، بلکه می تواند آثار زیان بار توسعه گردشگری بر محیط زیست و فرهنگ جامعه را نیز کاهش دهد.روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی می باشدو در جمع آوری اطلاعات از روش پیمایشی و مطالعات کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است.