سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید بزرگمهرنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه دانشگاه گیلان
محمدرضا عدلپرور – عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم

چکیده:

توسعه مستمر علم در عرصه مهندسی سازه موجب شده است تا برای تقویت و بهسازی سازه ها از مصالح جدید استفاده شود. در این میان استفاده از مواد کامپوزیت پلیمری مسلح شده با الیاف کربنCFRP)به عنوان یکگزینه عملی بطور روز افزون در حال توسعه میباشد.در این مقاله با استفاده از روش های عددی و نتایج آزمایشگاهی،رفتار و تغییر شکل تیرهای بکار رفته در پلهای بتن مسلح که با ورق هایCFRP تقویتشده اند مورد بررسی قرار میگیرند. روند طراحی برای تعیین مقاومت سازه ها بر مبنای ارزیابی سختی ناحیه اتصال بین الیاف کربن و بتن می باشد. بررسی های آزمایشگاهی با انجام روشهای مختلف اتصالCFRP به بتن صورت گرفت. در بررسی های آزمایشگاهی میزان تغییر شکل های اعضای تقویت شده اندازه گیری شده و از سوی دیگر نتایج محاسبات تغییر شکل ها برای تیرهای تحت آزمایشبا کمکرابطه ی پیشنهادی ارائه می گردد. در انتهای این مقاله نهایتاً مقایسه ای ما بین تغییر شکل های تئوری و آزمایشگاهی ارائه شده است