سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عاطفه شیرمحمدی – کارشناسی ارشد، تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت، دانشکده روانشناسی و علوم ت
علی داودی – کارشناس گرافیک، کارشناسی ارشد ادبیات، دانشکده ادبیات دانشگاه سمنان

چکیده:

بررسی و تحلیل کتاب درسی بعنوان یکی از عناصر مهم در فرآیند نظام متمرکز آموزش و پرورش ایران، از اهمیت و ارزش خاصی برخوردار است. با توجه به این امر، پژوهش حاضر تحلیل تصاویر کتب هدیه های ۱۳۸۹ را مدنظر قرار داده است. روش تحقیق؛ – آسمان (تعلیم وتربیت اسلامی) دوره ابتدایی سال تحصیلی ۹۰ توصیفی- تحلیلی است. در پژوهش حاضر، مجموع تصاویر کتب هدیههای آسمان به عنوان جامعه پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت، و بعد از تقسی مبندی موضوعی، به تحلیل تصاویر در سایه معیارهای (آموزشی، هنری، روانشناختی و ارزشی) پرداخته شد. نتایج آماری به دست آمده در پژوهش، بیانگر ضعف در هماهنگی و ایجاد یکپارچگی در تکنیک و اجرای تصاویر و ابلاغ مفاهیم دینی است. لذا آفرینشهای دیداری دینی، در این کتابها نیاز به پژوهش و بازنگری بیشتری دارد. در پایان تحقیق، پیشنهاداتی برای ارتقای کیفی زیبایی شناسی کتب هدیههای آسمان که بخش ویژهای از تعلیم و تربیت دینی در دبستان را برعهده دارد، مطرح شد؛ تا کتاب- های آموزشی مذکور، همگام با اعتبار فنی، در جهت تحقق هدفهای متعالی و آرمانی نظام آموزشی کشور رشد یابند .