سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

قربانعلی دزواره – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی محیط زیست
علی مدقالچی – کارشناس ارشد مدیریت پروژه
ارشد فرهمندیان – کارشناس ارشدعضو هیئت علمی مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

یکی از عوامل تاثیر گذاربرتصادفات رانندگی عامل جاده می باشد که اگرچه درکنار عامل انسان کم رنگ می نماید ولی می تواند به آن تاثیر غیرقابل انکاری بگذارددر این بین یخزدگی سطح جاده و سرخوردن وسیله بویژه در استانهای سردسیر از اهمیت فوق العاده ای برخوردا راست تصادفات ناشی از یخزدگی معابر حدود ۱۴ درصد از تصادفات استان زنجان را به خود اختصاص داده اند با توجه به این مهم دراین مقاله ضمن بررسی موقعیت اقلیمی استان زنجان به عنوان استان هدف علل و عوامل موثر دربروز تصادفات ناشی از یخ زدگی سطح معبر با استفاده از فرمهای کروکی تصادفات جاده ای شناسایی شده است براساس نتایج بدست آمده می توان گفت که مهمترین عامل موثر در تصادفات ناشی از یخزدگی سطح جاده های برون شهری و روستایی عامل انسانی و بطورخاص رانندگان وسایل نقلیه بویژه رانندگان سواری و وانت بار بوده و وجود پلها و تقاطع ها و تعداد زیاد آنها درجاده های ترانزیت و زمان بالای راهداری دربرخی مسیرها دراین نوع تصادفات تاثیر گذار است.