سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید مهدی مجتهد نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سید علی سید ابراهیمی – استادیار

چکیده:

آلیاژها Viacalloyیکی از مواد مغناطیسی نیمه سخت (هیسترزیس)با خصوصیات مغناطیسی منحصر بفرد در آلیاژهای fe-co-v میباشد.ازاین آلیاژدودسته vicalloyIوViacalloyII وجود دارد.جدا از کاربردهای خاص در شاخه حافظه های مغناطیسی این آلیاژها در صنایع نظامی کاربرد فراوانی دارد.در این مقاله تاثیر ضخامت ورق بر خواص مغناطیسی این آلیاژ در دماهای ۵۰۰C-550C-600C-650C,و در زمان یک ساعت بررسی شده و نتایج حاکی ازآن است که با کاهش ضخامت ورق از ۰/۵به۰/۴القا پسماند کاهش و میدان مغناطیس زدا افزایش و با کاهش ضخامت از ۰/۴ به۰/۲ Brافزایش وHc کاهش می یابد.خاطر نشان میشود که علاوه برتاثیر ضخامت ورق میزان کار مکانیکی برروی خواص مغناطیسی آلیاژ vicalloy I دما و زمان عملیات حرارتی نرخهای مختلف گرم و سرد کردن نوع اتمسفر عملیات حرارتی نیز نقش تعیین کننده ای در حصول خواص مغناطیسی مطلوب دارد.