سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داود آصفی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسین مناجاتی زاده – استادیار دانشکده مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
عبدالکریم اکبری – کارشناس واحد متالورژی و روشهای تولید مجتمع فولاد مبارکه

چکیده:

در این پژوهش با استفاده از شبکه عصبی خواص مکانیکی و شکل پذیری ورقه ای فولاد ساده کربنی شامل میانگین استحکام تسلیم (Y)، میانگین ضریب کار سختی (n) و نسبت ناهمسانگردی قائم (r) که منجر به کشش عمیق پذیری محصولات مورد استفاده در صنایع اتومبیل سازی می گردد، مورد بررسی قرار گرفته است. در این مدل ۱۹ پارامتر تأثیر گذار همچون ترکیب شیمیایی، شرایط نورد گرم، میزان کار سرد و در نهایت شرایط آنیل برای ۳۰۰ نمونه مستقل مورد استفاده قرار گرفت. دو مدل برای بررسی خطا و افزایش دقت ارائه شده است که بر اساس اختلاف نتایج حاصل از شبکه عصبی و داده های حاصل از آزمون مکانیکی مورد مقایسه قرار می گیرند. پس از آموزش شبکه عصبی، شبکه با کمترین خطا انتخاب شد. با استفاده از مدل انتخابی شرایط متفاوت تولیدی بررسی شد و نتایج حاصل نشان داد که می توان از این مدل در پیش بینی مناسب ترین پارامترهای تولیدی برای بهبود خواص شکل پذیری استفاده نمود.