سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی باد و خورشید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد وریج کاظمی – مربی ،عضو هیات علمی و معاون آموزشی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیر دو
محمدمهدی ذبیحی شش پلی – مربی، عضو هیات علمی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر

چکیده:

انرژی الکتریکی نقشی حیاتی در توسعه ، استفاده از اطلاعات و ICT بازی می کند. همچنین نقش مهمی را در فرآیند رسیدن به توسعه پایدار در اقتصادهای نوظهور ایفا می کند. رشد سریع نیازمند انرژی پایدار و قابل اتکا به منظور عملکرد موثر می باشد. بهر حال، حدود ۱٫۶میلیارد نفر در جهان به برق دسترسی ندارند و حدود ۹۹ درصد از این آمار ارائه شده از کشورهای در حال توسعه می باشند.دستیابی به ICT و تلاش برای توسعه پایدار در اقتصادهای نوظهور یک چالش می باشد که در حال افزایش روز افزون است. دانستن این مطلب که تولید انرژی الکتریکی بدون انتشار کربن از طریق منابعی مثل برق خورشیدی از الویتهای بسیار مهم در سیاست گذاری کلان و صنایع در اقتصادهای نوظهور می باشد حائز اهمیت است. برق خورشیدی یکی از جذاب ترین منابع انرژی الکتریکی در بخش انرژی این کشورها می باشد زیرا در این روش امکان تولید برق بوسیله نور خورشید بصورت رایگان وجود دارد و انرژی خورشیدی در این کشورها به وفور یافت می شود. لذا بررسی وضعیت فعلی برق خورشیدی در بزرگترین اقتصادهای نوظهور، برنامه یشان و استراتژی مربوط به توسعه تولید انرژی الکتریکی به منظور افزایش دستیابی به ICT و توسعه پایدار در این کشورها، اهمیت ویژه ای دارد. هدف این مقاله بررسی سیستماتیک و منافع بالقوه تولید توان خورشیدی به منظور دستیابی هرچه بیشتر به ICT و بهره گیری از آن در توسعه پایدار اقتصادهای نوظهور می باشد. همچنین این مقاله سعی دارد تحلیل وسیعی از میزان سهم برق خورشیدی در بخش های مختلف از قبیل منافع اقتصادی، محیطی و اجتماعی را ارائه کند و بر روی موضوعات مهمی از قبیل چگونگی اجرای موفق برنامه های مربوط به برق خورشیدی در اقتصادهای نوظهور تمرکز کند .