سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

واحد احمدتوزه – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشگ
هادی سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشگ

چکیده:

بافت های قدیمی شهرهای کشور به عنوان هسته های اولیه ی اکثر شهرها بنا به دلایلی متعدد نتوانسته اند با شرایط موجود و نیازهای فعلی شهرنشین سازگار کردند، به همین دلیل امروزه به عنوان نقاط مسئله دار شهری به ویژه از نقطه نظر اجتماعی فرهنگی مطرح اند. هدف این مقاله بررسی و ارزیابی بافت های فرسوده شهرمهاباد است که – طی آن شهر به هفت ناحیه به لحاظ فرسودگی بافت تقسیم شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله توصیفی تحلیلی و روش گردآوری داده ها میدانی است و با استفاده از مدل – SWOT به تحلیل نظام دسترسی این مناطق پرداخته شده است. براساس نتایج بدست آمده بیشترین میزان فرسودگی بافت در سطح شهر مربوط به سه ناحیه ی باغ سیسه، مناف آباد و محله ارمنیان می باشد که هر سه ناحیه جزوء هسته های اولیه شهر به حساب میآیند