سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

یوسف بهرامی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور استان گیلان
پخشان بهرامی – دانشجوی کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور واحد سر

چکیده:

انزوای جغرافیایی، عدم سرمایه گذاری در مناطق مرزی و نبود آموزش و اطلاع رسانی مناسب از جمله عوامل کلیدی در توسعه نیافتگی شهرهای مرزی کشور به شمار می روند. اکوتوریسم می تواند به عنوان محرک توسعه در این مناطق زمینه ایجاد اشتغال و درآمدزایی را فراهم نموده و راهبردی برای توسعه منطقه ای باشد. در این راستا، شهرستان مرزی سردشت نیز با وجود دارا بودن قابلیت های بالقوه و بالفعل فراوان برای جذب اکوتوریست تاکنون از توسعه اقتصادی نامتوازنی برخوردار بوده است. این مقاله که حاصل روشی توصیفی- تحلیلی است به شناسایی و تحلیل جاذبه های اکوتوریستی منطقه موردنظر و نقشی که در توسعه اقتصادی- اجتماعی آتی آن خواهند داشت می پردازد. یافته های تحقیق بیانگر وجود جاذبه های اکوتوریستی بالقوه در شهرستان سردشت بوده که در صورت شناخت، برنامه ریزی و مدیریت صحیح آنها می توان به توسعه پایدار اقتصادی در سطح محلی و منطقه ای نایل گردید.