سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ایمان صادق خانی – گروه مهندسی برق، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
عباس کتابی – گروه مهندسی برق، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده:

مسئله بازگردانی سیستم های قدرت پس از یک خاموشی کامل یا منطقه ای در طول عمر صنعت برق همواره مطرح بوده است. در هنگام بازگردانی سیستم های قدرت ممکن است اضافه ولتاژهای هارمونیکی هنگام برقدا رکردن ترانسفورماتور بی بار ایجاد شود. این اضافه ولتاژها ممکن است به برخیتجهیزات آسیب رسانده و بازگردانی سیستم قدرت را به تأخیر بیاندازند. در این مقاله روشی مبتنی بر تعیین بدترین حالت برقدارکردن ترانسفورماتور پیشنهاد شده که شبیه سازی های زمانی لازم برای تحلیل و تخمین اضافه ولتاژها را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. همچنین در این مقاله از یکشبکه عصبی برای تخمین مقادیر پیک و مد ت زمان اضافه ولتاژهای هارمونیکی استفاده شده است. آموزش شبکه عصبی بر مبنای پارامترهای مدار معادل سیستم صورت گرفته تا قابلیت تعمیم آن افزایش یابد. همچنین شبکه عصبی برای بدترین حالت کلیدزنی و شار باقیمانده آموزش داده می شود . نتایج شبیه سازی برای سیستم تست ۳۹ باسهNew England نشان می دهد که روش پیشنهادی قادر به تخمین مقادیر پیک و مدت زمان اضافه ولتاژهای هارمونیکی با دقت مناسب میباشد.