سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

سپیده قاسمی – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از مسائلی که جامعه ی امروز ما با آن در گیر است نحوه ی ارتباط میان صنعت و دانشگاه است. صنعت و دانشگاه که یک وزنه ی مهمی در پیشروی جوامع به سمت توسعه یافتگی هستند در صورتی می توانند نقش خود را در این چرخه به خوبی ایفا کنند که تعامل و روابط آن ها به درستی و هدفمند باشد. متاسفانه به نظر میرسد این ارتباط در کشور ما به خوبی شکل نگرفته است. در این مقاله هدف بررسی و تحلیل عوامل مختلف موثر در شکل گیری این رابطه و مشکلات موجود و در نهایت بیان راهکار های احتمالی در نظر گرفته شده برای حل این مشکلات است و برای این تجزیه تحلیل از ابزار که یک ابزار تحلیلی بر پایه ی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید ها می باشد، استفاده شده است. در این SWOT مقاله صنعت و دانشگاه یک سیستم یکپارچه فرض شده اند و اجتماع و دولت و اقتصاد داخلی و خارجی به عنوان محیط بیانگر این است که این سیستم یکپارچه در رویارویی SWOT مسئله در نظر گرفته شده است. نتیجه ی نهایی تجزیه تحلیل با این مشکل هر چند از نقاط قوت خود به خوبی استفاده می کند و در حال برطرف کردن نقاط ضعف می باشد ولی در استفاده از فرصت ها و مواجه با تهدید ها زیاد موفق نبوده است.