سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس علیپور – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
سعیده باقری راد – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
سیدعلی اکبر رضائی طالشی –
هوشنگ رئیسیان – کارشناس ارشد

چکیده:

آلودگی هوا یکی ازمشکلات زیست محیطی مهم شهرها محسوب میشود که شدت آن درسال های اخیر رو به افزایش بوده است ازطرفی توسعه اقتصادی به عنوان یک رکن اساسی درمجموعه سیاست های هرکشور ازیک سو با صنعت و ازسوی دیگر با الودگیهای زیست محیطی ارتباط نزدیک دارد و باتوجه به نقش اساسی بخش صنعت درروند پیشرفت کشورهای درحال توسعه رابطه میان فعالیت های صنعتی و میزان آلودگی ناشی از آن حائز اهمیت گردیده است از انجاکه درکشور تاسیس کارخانه های سیمان با بهره گیری از سرمایه گذاری های کلان با هدف اشتغالزایی و جوانب اقتصادی دیگر همواره روندی رو به رشد را طی میکند بنابراین شناخت تاثیرات فعالیت های این مراکز بالقوه آلاینده م یتواند کمک زیادی رادرجهت تعیین استراتژیهای آتی برای احداث مجمتع های صنعتی مشابه به سیاست گذاران و تصمیم گیران ملی و منطقه ای دراین زمینه بنماید که دراین میان میتون به کارخانه آبیک قزوین اشاره کرد که تاثیرات زیست محیطی مخربی را برشهر گذاشته و مشکلات عدیده ای را برای شهروندان مناطق مجاور آن ایجاد کرده است.