سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهاب حسن پور – کارشناس ارشد راه و ترابری دانشگاه تربیت مدرس
رضا اسدالهی – کارشناس ارشد راه و ترابری دانشگاه تربیت مدرس
مجید ذبیحی طاری – دانشجوی دکتری راه و ترابری

چکیده:

با گسترش زندگی ماشینی وافزایش روزافزون ترافیک درشهرها و جاده ها در نیم قرن اخیر در مقابل فواید اقتصادی و رفاهی ناشی از گسترش ارتباطات و سرعت جابجایی کالا و مسافر متاسفانه بر تعداد و شدت تصادفات ترافیکی افزوده شده و ضایعات جانی و مالی ناشی از این تصادفات بارسنگینی برجامعه بشری تحمیل می کند به گونه ای که میزان تصادفات عابر پیاده تلفات و جراحات در سالیان اخیر بخش قابل توجهی از تصادفات رانندگی را به خود اختصاص داده است درایران بیش از ۳۰ درصدتصادفات و نیز ۲۳ درصد تلفات رانندگی را عابران پیاده تشکیل میدهند دراین تحقیق با بررسی و تحلیل آمار تصادفات عابران پیاده برمبنای پارامتر های مختلف می توان عواملی را که در میزان تصادفات و صدمات وارده به عابران موثر هستند شناسایی نموده و بدین وسیله راه کارهای مناسبی را جهت افزایش ایمنی کاربران این مد حمل و نقلی شناسایی و مورد استفاده قرار داد.