سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صادق مطهر – دانشجوی دکترا، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک
احمد صداقت – استاد یار، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک
علی اکبر عالم رجبی – دانشیار، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

پتانسیل باد، برای تولید انرژی پاک، در بسیاری از نقاط ایران قابل توجه است. در این مقاله، یکتحلیل آماری روی دادههای بادی ایستگاه بردخون در استان بوشهر انجام شده است. ابتدا سرعت باد در ارتفاع ۳۰ ،۴۰ و ۱۰ متری در ماههای مختلف مطالعه شده است. این ایستگاه دارای میانگین سرعت به ترتیب ۵/۸۳ ، ۵/۳۶ و ۴/۵۰ متر بر ثانیه در ارتفاعهای یاد شده است. همچنین گلباد بیشترین جهت وزش باد و تغییرات شدت آشفتگی باد بررسی گردیده است.با تخمین پتانسل انرژی باد توسط تابع توزیع احتمال ویبول برای دوره مورد بررسی، چگالی توان باد بدست آورده شده و با انتخاب سه توربین باد متفاوت در حالت واقعی انرژی که سالانه از این سایت حاصل میشود، برآورد شده است.