سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامرضا سعیدی – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی
علی بحری نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان;
مهناز ابراهیمی – مدیریت درمان شرکت معادن زغال سنگ کرمان

چکیده:

معدنکاری زغال چه به صورت روباز و چه زیرزمینی شامل خطرات بسیاری میباشد، که آن را درزمینه ایمنی و بهداشت صنعتی منحصر به فرد میسازد. و باعث شده که این صنعت برای مدت طولانیدر همه کشورها به عنوان یکی از خطر ناکترین مشاغل در نظر گرفته شود. با ارائه روش های مناسب، شناخت حوادث و ارزیابی دقیق آن ها می توان وقوع حوادث را تا حد امکان کنترل و هزینه هایمربوط به آن را کاهش داد. ثبت، تجزیه و تحلیل آمار حوادث ناشی از کار، اطلاعات بسیار مفیدی درجهت پی بردن به ماهیت حوادث، علل، پیامدهای ناشی از آن و از همه مهمتر اقدامات لازم جهتپیشگیری از بروز این حوادث را نتیجه می دهد. در این پژوهش حوادث مربوط به شرکت معادن زغالسنگ کرمان طی سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹ مورد بررسی آماری قرارگرفته است. و به ارزیابیریسک مربوط به حوادث اتفاق افتاده به صورت کیفی و کمی پرداخته شده است. بررسی های به عمل آمده نشان داد که رابطه مستقیمی بین نوع و شدت حادثه از یک طرف و نوع فعالیت معدن، زمان و محل حادثه از طرف دیگر وجود دارد.