سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم زارع خوش اقبال – هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا
فریدون غضبان – عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا
محمد کهنسال – معاونت فنی شرکت شهر آب خزر

چکیده:

با توجه به روند توسعه فزاینده شهری و صنعتی در حوزه های آبخیز، آلودگی آب و خاک از اصلی ترین تهدیدات قرن حاضر محسوب می گردد. افزایش جمعیت و توسعه و تهدیدات مرتبط در حوزه های خزری نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. لذا، بررسی آلودگی های فلزی در حوزه آبخیز تالاب انزلی هدف این تحقیق قرار گرفت. این حوزه آبخیز با مساحتی حدود ۲۰ هزار هکتار اکوسیستمی با ارزش در شمال ایران و در جنوب دریای خزر ایجاد کرده است. ۱۱ رودخانه اصلی که در حوزه آبخیز های تالاب انزلی جریان دارند مورد بررسی کیفیت آب و رسوب قرار گرفتند. در این بررسی ها ابتدا پارامترهای کیفیت آب و غلظت عناصر As ,Cd ,Cr Co ,Cu ,Mo ,Ni, Pb ,V, Znدر رسوبات تالابی و هر یک از رودخانه ها بررسی شد. سپس میزان فلزات سنگین موجود در رودخانه های ورودی به تالاب، بخشی از تالاب که رودخانه به آن وارد شده و رسوبات دریایی برای بخشی از تالاب که مستقیماً با دریای خزر در ارتباط است مقایسه شد. نتایج نشان داد که، بالاتر بودن غلظت هر عنصر در تالاب به تامین آن از رودخانه ها و یا منابع آلوده کننده اطراف آن بستگی داشته و میزان آلودگی تالاب از آلودگی رودخانه های ورودی به آن بیشتر است. بنابراین، احتمالاً منابع آلوده کننده دیگری مانند آلاینده هایی که مستقیماً به تالاب ریخته می شوند مثل فاضلاب های مختلف علاوه بر آلودگی رودخانه ها، علت آلودگی تالابند