سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی بحری نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش مهندسی معدن،، دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامرضا سعیدی – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کر
محمدباقر الماسی – کارشناس واحد بهداشت حرفه ای

چکیده:

خطرات حین کار ناشی از فعالیت های معدن کاری و عمرانی می تواند افراد را در محیط های کاری تهدید کند. به همین دلیل شناسایی و به کاربردن راهبردهایی جهت پیشگیری و کاهش این خطرات امری ضروری می باشد. بنابراین همواره ملاحظات ایمنی باید در نظر گرفته شود. بهترین روش برای پیشگیری از حوادث ناشی از کار، بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث می باشد. دراین تحقیق حوادث ناشی از کار در سال های ۱۳۸۴تا ۱۳۸۶ مورد بررسی قرار گرفته است و ارتباط حوادث با توجه به علت حادثه، عضو آسیب دیده، ساعات کاری، سابقه افراد و فصل های مختلف سال مورد تحلیل آماری قرار گرفت و نمودار های مربوط به آن ارایه شد. در پایان راهکارهای مناسب برای پیشگیری و کاهش تکرار حوادث پیشنهاد شد.