سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد حسین بهرامی – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
عبدالحمید ارسطو – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
کامبیز ناظریان – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

چکیده:

نظر به اینکه شبکه های فشار ضعیف بعنوان گسترده ترین شبکه های صنعت برق کشور در شرکتهای توزیع، وظیفه توزیع انرژی الکتریکی در ولتاژ ۴۰۰ ولت را به مشترکین بر عهده دارند، می بایستی بلحاظ قابلیت اطمینان از ویژگیها و شاخصه های مناسبی برخوردار باشند تا انرژی ارزشمند الکتریسیته را که نقش بسزائی در پویایی زندگی امروزه در بخشهای مختلف دارد را با کیفیت مناسب و پایدار به مشترکین تحویل نماید. در این زمینه خطوط هوایی فشار ضعیف که در مقایسه با شبکه های زمینی، از قابلیت اطمینان کمتر و ریسک قطعیهای بیشتری برخوردار می باشد می بایستی به نحوی طراحی و اجرا گردند تا با تحقق هدف فوق، رضایتمندی مشترکین را بالاخص در کلانشهرها و بویژه در ابر شهر تهران را نیز در پی داشته باشد. در این راستا ویژگیهای خاص جغرافیایی منطقه برق شمیران از یکسو، و حساسیتها و اولویتهای ویژه منحصر بفرد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن منطقه، لزوم اتخاذ تدابیر و روشهای نوین را در زمینه تامین برق پایدار مشترکین آن محدوده بدیهی می نماید. لذا با توجه به این شرایط مطالعات مختلفی در زمینه نحوه بهینه سازی شبکه های فشار ضعیف هوایی آن منطقه صورت پذیرفت و در نهایت در اوایل سال ۱۳۸۷ با مد نظر گرفتن جهات مختلف امر نسبت به انتخاب روش جایگزینی کابل خودنگهدار با روشن Island Grids که در بخشهای بعدی مقاله به آن بصورت کاملتر اشاره میگردد ، اقدام گردید که در این مقاله سعی شده است که بصورت خلاصه نسبت به تشریح ابعاد مختلف این پروژه و اثر بخشی اجرای آن در طی دو سال اخیر پرداخته شود.