سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

یلدا رحمتی غفرانی – دانشگاه آزاد اسلامی بین الملل قشم
محمد طالقانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
شیرین کاظمی راد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

درطول دهه گذشته صنعت گردشگری به شدت تحت تاثیر تغییرات سریع تکنولوژی قرارگرفته است هدف این مقاله شناسایی عوامل تعیین کننده ای است که برروی استفاده مسافران بالقوه از اینترنت برای برنامه ریزی سفر اثرمیگذارد درچهارچوب مفهومی ارایه شده دراین مقاله براساس نظریه های مختلف درباب پذیرش نوآوری ازچهارگروه از عوامل شامل ویژگیهای نوآوری خصوصیات فردی شرایط تسهیلی بازار و هنجارهای ذهنی برای توضیح پذیرش گردشگری الکترونیک بعنوان یک نوآوری درصنعت گردشگری استفاده گردیده است اندازه گیری متغیرها با ابزار پرسشنامه براساس نظرات گردشگران استان گیلان نشانگر این است که همه عوامل مذکور شامل ویژگیهای نوآوری خصوصیات فردی شرایط تسهیلی بازار و هنجارهای ذهنی گردشگران برپذیرش گردشگری الکترونیک تاثیر دارد. و ازاین جهت پیشینه نظری موضوع تایید شدها ست.