سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صمد فتوحی – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
حکیمه کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشدجغرافیا و مخاطرات طبیعی
علی اکبر محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

رابطه جمعیت و امنیت درحالت سنتی قطعی و خطی بود و فزونی جمعیت امنیت فردجامعه و خانواده و کشور را تامین می کرد اما امروز با پیشرفت تکنولوژی مدیریت بهره وری و تخصص کمیت ها جای خود را به کیفیت داده است هدف پژوهش حاضر بررسی وتبیین رابطه بین جمعیت موجود وامنیت فراهم شده برای این جمعیت است روش تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی و با تکیه برمنابع کتابخانه ای و میدانی و مابع اسنادی است نتایج تحقیق حاکم از آن است که کمیت های گذشته جای خود را به کیفیت ها داده است درواقع بهترین ها مهم اند نه بیشترین ها بنابراین تنها جمعیتی عامل امنیت است که باسواد خلاق بافرهنگ متخصص و وظیفه شناس باشد.