سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسعود بحرانی فرد – شیراز، دانشگاه شیراز
وحید یاوری – شیراز، دانشگاه شیراز
محمدحسن کدیور – شیراز، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله سازه ساندویچی دوخته شده با هسته فوم که از دسته مواد کامپوزیتی سهبعدی میباشد تحت بار ضربهای با سرعت کم قرار گرفته و پارامترهایی از سازه که در تعیین خواص آن موثرند بهینه میگردد. یک سیستم چند درجه آزادی و یک تئوری غیرخطی به ترتیب برای پیشبینی نیروی حاصل از برخورد و همچنین تغییر شکل سازه بکار گرفته شده است. برای پیشبینی شروع آسیب در قسمتهای مختلف پنل از روابط تئوری استفاده گردیده است. همچنین رهیافت سلول واحد جهت مشخص کردن خواص روکشهای های دوختهشده بکار گرفته شده است. در ادامه از روابط تئوری جهت مشخص کردن خواص فوم دوخته شده استفاده گردیده است. برای بهینه سازی پنل، الگوریتم ژنتیک پیشرفته بکار گرفته شده است تا زاویه دوخت و ترتیب قرار گیری لامیناها در روکش ها بهینه گردد واستحکام سازه ماکزیمم گردد. نتایج نشان میدهد که زاویه دوخت و ترتیب قرار گیری لایهها در روکشها بر رفتار سازه در مقابل بار ضربه بسیار تاثیرگذار است