سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمد سیدعلیزاده گنجی – دانشگاه لرستان- دانشکده فنی و مهندسی- گروه معدن
کیانوش بارانی بیرانوند – دانشگاه لرستان- دانشکده فنی و مهندسی- گروه معدن

چکیده:

در این تحقیق تأثیر پارامترهای غلظت حلال آلی، pH، نسبت فاز آبی به آلی و زمان بر فرآیند بازیابی روی از محلول لیچینگ کانه اکسیده روی در فرآیند استخراج با حلال، مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه مودر نیاز برای انجام آزمایشها از محلول لیچینگ اسیدی کانسنگ اکسیده روی معدن انگوران تهیه شد. طراحی آزمایشها به روش تاگوچی و تجزیه و تحلیل آنها با روش ANOVA صورت گرفت. با در نظر گرفتن سه سطح برای هر یک از پارامترهای یاد شده بر اساس پیشنهاد تاگوچی، آرایه( L(9 به عنوان طرح کلی آزمایشها انتخاب شد. ن تایج نشان داد که حداکثر بازیابی (۵۰/۴۹ درصد) روی در غلظت حلال آلی ۲۵ درصد، pH برابر با ۳، نسبت فاز آبی به آلی ۱ به ۲ و زمان اختلاط دو فاز ۵ دقیقه، بدست می آید.