سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
محمدحسین پایدار – استاد یاربخش مهندسی مواددانشگاه شیراز
محمدحسین شریعت – استاد بخش مهندسی مواددانشگاه شیراز

چکیده:

دراین تحقیق تاثیر پارامترهای موثر برفرآیند فروشویی کنسانتره ی ایلمنیت فعال سازی شده در اسید هیدروکلریک غلظت اسید دما زمان سرعت همزدن و دانسیته ی پالپ بررسی و بهینه سازی شده است دراین راستا به منظور فعالسازی کنسانتره ی ایلمنیت از عملیات آسیاکاری به شیوه فرسایشی و به مدت ۵ ساعت استفاده شد در ادامه پودر بهدست آمده در اسید هیدروکلریک فروشویی شده و پارامترهای موثر براین فرایند مورد بررسی قرار گرفت میزان انحلال ایلمنیت در اسید هیدروکلریک به کمک تعیین مقدار کاهش وزن نمونه قبل و بعد از عملیات فروشویی تعیین شده و همچنین میزان آهن حل شده در اسید با اسفتاده از روش جذب اتمی آنالیز و مقدار آن محاسبه گردید میزان انحلال آهن به عنوان معیاری جهت تعیین راندمان فرآیند در نظر گرفته شد. نتایج این تحقیق نشان داد که فروشویی ایلمنیت فعال سازی شده به مدت ۵ ساعت در شرایط دمای ۹۰ درجه سانتیگراد زمان انحلال ۴ ساعت دانسیته پالپ ۱:۵ و شدت همزدن ۳۵۰ دور در دقیقه بهترین نتیجه را دربرداشته و دراین شرایط راندمان فرایند درحدود ۸۰ درصد تعیین شد.