سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمیده وکیلی فرد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر کارشناس مهندسیمواد
حامد مقدسی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
فرزاد محبوبی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشیار گروه مهندسی مواد

چکیده:

دراین پژوهش برای تولید پوشش نانونیکل از روش آبکاری الکتریکی استفاده شدها ست برای این منظور فولاد CK45 به عنوان زیرلایه درنظر گرفته شد برای تولید این پوشش ها از حمام واتس با حجم ۳۰۰cc به عنوان الکترولیت و از ورقه های نیکل با خلوص ۹۹/۹۹% با ابعاد ۵×۲ سانتی متر به عنوان آند استفاده شد به منظور ایجاد پوشش ها دما و چگالی جریان به عنوان متغیردرنظر گرفته شدند سرعتهمزدن ph و افزودنی ها درتمام مراحل یکسان بود برای بررسی اندازه دانه پوشش ها از پراش اشعه ایکس xrd و جهت اندازه گیری ضخامت پوشش ها ازمیکروسکوپ الکترونی روبشی sEM استفاده شد طراحی آزمایشها دراین پژوهش به روش طرح عاملی انجام شد کوچکترین اندازه دانه در شرایط آبکاری با دمای ۶۰ درجه و چگالی جریان ۷۵A/dm2 برابر ۸/۱۱ نانومتر به دست آمد ریزسختی اندازه گرفته شده این پوشش با باراعمالی ۱۵ گرم ۶۸۰ ویکرز بود. همچنین این نمونه بیشترین ریزسختی را داشت.