سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نیما صادقی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مالک نادری – استادیار دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

چکیده:

آلومینیوم با وزن کم دربرابر خوردگی و همچنین وجود منابع غنی درکشور ازآینده ممتازی برخوردار است روش هال با وجود قدمت زیاد درتولید آن هنوز هم در صنایع جهانی استفاده یم شود ولی مصرف بالای انرژی الکتریکی دراحیای الکتروشیمیایی باعث بروز مشکلاتی درتولید آلومینیوم شده است اصلاح روش تولید و بررسی روشهای نوین احیا برای این فلز فعال ضروری به نظر می رسد دراین پژوهش تلاش برای برآورد دقیق انرژی مصرفی تولید آلومینیوم از معدن کاری تا تولید آلومینیوم خام و روشهای کاهش آن در پرمصرف ترین قسمت واحد احیا براساس تغییر درطراحی سلول نوع وجنس آند و اصلاح کابلهای انتقال انجام شده است همچنین روش کربوترمی به عنوان یک روش تولید جدید مورد بررسی قرارگرفته و درنهایت نتیجه گرفته شد که روشهای آند غیرمصرفی و آند مصرفی هیدروژن می توانند جایگزینی مناسبی برای روش معمول باشند.همچنین روش کربوترمی نیازمند بررسی بیشتر در صنایع بوده و می تواند تا حدودی جایگزین روشهای فعلی شود.