سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فؤاد قاسمی – دانشجو کارشناسی ارشد، گروه خاکو پی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرم
فضلاله سلطانی – استادیار، گروه خاکو پی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
احمد قاسمی – دانشجو کارشناسی ارشد، گروه برق، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
هادی نظری – دانشجو کارشناسی ارشد، گروه خاکو پی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرم

چکیده:

امروزه تبعات مداخله انسان در محیط زیست بیش از هر زمانی متجلی شده است. مفهوم توسعه با رعایت حفاظت از محیط طبیعی و زیست محیط مترادف است و در شاخصهای اقتصادی ملحوظ نمودن منابع طبیعی و زیست محیطی نیز مطرح است.انرژی یک نیاز اساسی برای استمرار توسعه اقتصادی، تدارک و تأمین رفاه و آسایش زندگی بشری است.آلاینده های ناشی از احتراق و افزایش غلظت دی اکسید کربن در اتمسفر و پیامدهای آن، جهان را با تغییرات برگشتناپذیر و تهدیدآمیزی مواجه ساخته است.افزایشدمای کره زمین، تغییرات آب و هوا و بالا آمدن سطح دریاها از جمله این پیامدها محسوب می شوند.از سوی دیگر، اتمام قریب الوقوع منابع فسیلی و پیش بینی افزایش قیمت، سیاست گذاران را به پیشنهاد موازین و سیاست هایی برای کنترل محیط زیست و پژوهشگران را به توسعه منابع با آلودگی کمتر و تجدیدپذیری که توان بالقوه ای برای جانشینی با سیستم انرژی کنونی دارند، ترغیب میکند.کلیه انرژیهای تجدیدپذیر، روز به روز سهم بیشتری در سیستم تأمین انرژی جهان به عهده می گیرند. این منابع امکان پاسخگویی همزمان به هر دو شکل اساسی منابع فسیلی را نوید میدهند.انرژیهای تجدیدپذیر اساساً با طبیعت سازگار بوده و آلودگی ندارند و چون تجدیدپذیرند پایانی برای آنها وجود ندارد.بنا به اهمیت موضوع مطرح شده و نیاز فراوان آن در جامعه کنونی در این تحقیق انواع مختلفانرژیهایی که از دریا قابل بهرهبرداری است، همچون انرژی موج، جزر و مد، باد و…معرفی، مزایا و معایبآنها ذکر شده است.